III edició Premi a la Innovació Fundación Alberto Elzaburu


Alberto Elzaburu

La Fundación Alberto Elzaburu convoca el Premi a la Innovació per tal de reconèixer el talent d'aquells joves emprenedors que hagin confiat en el sistema de patents i hagin sabut explotar comercialment les seves invencions, o hagin fet preparatius seriosos i efectius per fer-ho.

Podran optar al Premi les persones físiques de nacionalitat espanyola, menors de quaranta anys en el moment de finalitzar el termini de la convocatòria i que els projectes de R + D + I reuneixin les següents condicions:
- Una investigació en qualsevol camp de la ciència i la tecnologia coronada amb l'obtenció, després examen previ, de almenys una patent d'invenció on figuri el candidat a títol d'inventor i el primer dipòsit hagi estat una sol·licitud nacional espanyola presentada a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.
- La invenció ha d'estar explotant comercialment a través d'una empresa participada pel o els candidats al Premi, o, si més no, s'han d'haver fet preparatius seriosos i efectius a aquest efecte.
- El Jurat podrà prendre en compte a més el reconeixement que la invenció i/o el projecte empresarial hagi pogut rebre per qualsevol mitjà.

El Premi consistirà en 5.000 euros i en una placa commemorativa.

El termini per presentar candidatures finalitza l'1 de juny de 2016.

Consulteu les bases de la convocatòria.