I Premi a la Innovació de la Fundación Alberto Elzaburu


Premi Alberto Elzaburu

La Fundación Alberto Elzaburu pretén impulsar i reconèixer l'esforç dels joves emprenedors espanyols que, a través de les seves invencions, patents i innovacions, contribueixen a la creació d'ocupació i al progrés de la societat.

Podran optar al premi les persones físiques de nacionalitat espanyola, menors de trenta-cinc anys en el moment de finalitzar el termini de la convocatòria i que els seus projectes d'R+D+i reuneixin les següents condicions:

- Una investigació en qualsevol camp de la ciència i la tecnologia coronada amb l'obtenció, després d'examen previ, d'almenys una patent d'invenció on figuri el candidat a títol d'inventor.
- La invenció haurà d'estar sent explotada comercialment a través d'una empresa participada pel/pels candidats al premi, o disposar del corresponent projecte d'explotació comercial.
- A més el jurat podrà tenir en compte el reconeixement que la invenció i/o el projecte empresarial hagi pogut rebre per qualsevol mitjà.

El Premi consistirà en 5.000€ i en una placa commemorativa.

Es podran presentar les candidatures fins el 31 de gener de 2014. El lliurament del premi tindrà lloc durant el mes de maig de 2014.

Consulteu més informació.