I Convocatòria d'ajuts per a la transferència del coneixement al sector agroalimentari


Agrobank

La Càtedra AgroBank "Qualitat i Innovació en el Sector Agroalimentari" té com un dels seus objectius fonamentals promoure la transferència del coneixement entre els investigadors de les universitats (i centres públics de recerca) i el sector productiu, com una eina fonamental per impulsar la innovació en l'àmbit agroalimentari.

En molts casos l'activitat investigadora lligada a la innovació requereix d'un impuls addicional per acabar de traslladar a la societat els descobriments o invencions que es donen en l'àmbit acadèmic, de forma que els èxits assolits puguin repercutir en un bé per a la societat que ha finançat aquests treballs. Per a això, treballar conjuntament amb la indústria agroalimentària és bàsic però, en ocasions, falten ajuts per a la transferència del coneixement generat.

Per això, la Càtedra llança la seva "I Convocatòria d'ajuts per a la transferència del coneixement al sector agroalimentari", amb l'objectiu de dotar als grups de recerca espanyols d'un ajut per poder iniciar la transferència del coneixement al sector productiu agroalimentari de descobriments o invencions que es trobin en un estat avançat de desenvolupament, amb el concurs d'una empresa interessada en implementar aquests avanços del coneixement. Se seleccionarà un únic projecte que serà finançat amb un total de 9.000 euros.

El termini per presentar sol·licituds s'inicia el 20 d'abril de 2017 i finalitza el 20 de juny de 2017 a les 14.00h.

Consulteu més informació sobre la convocatòria.