Fondo Emprendedores de la Fundación Repsol


Fondo Emprendedores

Repsol, a través de la seva Fundació, promou el Fondo Emprendedores de la Fundación Repsol. Aquesta iniciativa té com a objectiu fer aflorar el talent i donar suport als projectes emprenedors de l'àmbit energètic. Aquest fons busca promocionar les iniciatives en matèria d'estalvi i ús responsable de l'energia i la seva transformació en projectes empresarials que generin activitat econòmica.

La convocatòria pretén captar propostes empresarials i projectes nous focalitzats en el desenvolupament de nous processos, tecnologies, serveis, productes i materials, tecnologies d'emmagatzematge i gestió de xarxes de transport/distribució d'energia i tecnologies de la informació, les aplicacions de les quals donin com a resultat una millora de l'eficiència enegètica i/o un estalvi en el consum d'energia.

El termini de presentació de propostes finalitza el 16 de novembre de 2012. (+)