EmprendedorXXI Start


EmprendedorXXI Start

EmprendedorXXI Start és un programa de suport a la creació d'empreses innovadores que agrupa els següents programes ja existents: BioEmprendedorXXI, EcoEmprendedorXXI i EmprendedorXXiDigital.

És una iniciativa propera i coneixedora dels principals avanços científics i tecnològics, de les inquietuds empresarials i de les necessitats del mercat.

El programa es desenvolupa principalment a través de les següents activitats: formació, acompanyament i anàlisi de viabilitat de les idees de negoci, tutorització i mentorització, entrenament competencial, mostra de bones pràctiques i experiències, un premi per a la millor iniciativa emprenedora i, finalment, accions per donar suport a la posada en marxa de les noves empreses, facilitant l'accés a finançament.

EmprendedorXXI Start és una iniciativa de "la Caixa", Barcelona Activa, Biocat, KIC InnoEnergy i Microsoft.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 19 de maig de 2014.

Consulteu més informació.