El Trampolí Tecnològic rep més de 100 idees en el període 2010-2015


Infografia Resultats 2010-2015

El Trampolí Tecnològic és la Unitat de Valorització i Transferència de la Universitat de Lleida, un servei de suport a la valorització i comercialització de la tecnologia generada a la universitat.

La valorització tecnològica agrupa totes aquelles accions que s'orienten a dotar de valor comercial una tecnologia, des de la protecció a la realització d'un pla de negoci, la creació de prototipus o demostradors tecnològics, planta pilot o escalat industrial, amb l'objectiu que pugui ser transferida al teixit industrial per a la seva explotació comercial.

Aquesta unitat, que actua com a estructura d'interfície entre el món de la recerca i el mercat, ofereix una sèrie de serveis basats en l'assessorament i suport en diferents punts de la cadena de valor de la R+D+i. Les àrees de treball es concreten en: l'anàlisi de l'estoc de coneixement i la protecció dels resultats, la posada en valor de la tecnologia o valorització i l'explotació de tecnologies ja sigui via llicència o via creació d'empresa.

Durant el període 2010-2015 el Trampolí Tecnològic-Unitat de Valorització de la UdL ha obtingut els següents resultats:

- Més de 100 Idees rebudes
- 54 Tecnologies Innovadores Identificades
- 25 Patents Sol·licitades
- 23 Projectes de Valorització
- 8 Contractes de Transferència
- 7 Noves Empreses

D'altra banda cal destacar que la Unitat de Valorització també s'encarrega de dinamitzar els centres TECNIO de la UdL. En el període 2010-2015 eren 4 els centres TECNIO de la UdL: centre GREA Innovació Concurrent, centre DBA, centre NUTREN i GRIHO. Actualment, i després del nou model de xarxa TECNIO dissenyat per ACCIÓ al 2015, els agents desenvolupadors de tecnologia de la UdL que disposen de la marca TECNIO són el centre GREA i el centre DBA.

Consulteu la infografia │ See the infographic