El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme destina 308 milions d'euros en ajudes a la R+D+i del sector tecnològic


MINETUR

El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, a través de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació realitza la segona convocatòria per als projectes tecnològics innovadors per quantia de 215 milions d'euros i la convocatòria per grans projectes TIC per quantia de 93 milions d'euros.

Convocatòria d'ajuda per a grans projectes TIC
Les ajudes estan dirigides a incentivar la posada en marxa de projectes de recerca industrial i pressupost mínim de 5 milions d'euros amb potencial per produir un alt impacte social i econòmic, i exercir un significatiu efecte tractor sobre altres empreses del sector.
La quantia màxima de les ajudes per aquesta convocatòria és de 15 milions d'euros en subvencions, i de 78 milions d'euros en préstecs.
Les empreses interessades en participar en aquesta convocatòria tenen de termini fins el 21 de juliol de 2014 per presentar les seves sol·licituds.

Convocatòria d'ajuda per a projectes tecnològics innovadors
Les ajudes estan dirigides a incentivar la posada en marxa de projectes d'alt potencial innovador que estiguin aprop del mercat i que permetin incrementar la competitivitat de la indústria TIC espanyola.
La quantia màxima de les ajudes per aquesta convocatòria és de 16 milions d'euros en subvencions, i de 199 milions d'euros en préstecs.

Consulteu més informació.