El Govern espanyol obre una línia ICO de finançament de 323 milions d'euros per a pimes innovadores


ICO

El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i el Ministeri d'Economia i Competitivitat han posat en marxa -a través de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO)- un instrument per finançar a pimes innovadores denominat "ICO Innovación Fondo Tecnológico".

Aquesta nova línia de finançament, amb 323´6 milions d'euros, serà cofinançada pel Programa Operatiu Fons Tecnològic del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que aportarà prop de del 75% dels fons, amb l'objectiu de donar suport a les empreses innovadores que poden tenir dificultats per accedir a crèdit.

Es podran beneficiar d'aquestes ajudes aquelles empreses que hagin estat valorades com a innovadores pel Ministeri d'Economia i Competitivitat i figurin en la relació que es publicarà a tal efecte en el seu web. També les empreses que la seva activitat es trobi sota els codis nacionals d'activitats econòmiques (CNAE) qualificats com de mitjana o alta tecnologia per l'Institut Nacional d'Estadística.

Consulteu més informació.