El Govern aprova la RIS3CAT: l'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya


RIS3CAT

El Govern ha aprovat la RIS3CAT, l'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya, que ha de garantir que les inversions en recerca i innovació cofinançades per la Unió Europea es tradueixin en creixement econòmic i creació d'ocupació al territori.

La RIS3CAT és fruit d'un treball interdepartamental que s'emmarca en l'estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020), el full de ruta del Govern per reactivar l'economia i reorientar el sector productiu cap a un model econòmic més intel·ligent, més sostenible i més integrador. La RIS3CAT és una oportunitat per connectar, a Catalunya, el sistema de recerca i innovació amb el teixit productiu.

Catalunya rebrà, en el període 2014-2020, 1.980 milions d'euros del fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) i, del fons social europeu, un 44% més del que va rebre entre el 2007 i el 2013. La Comissió Europea exigeix que l'especialització intel·ligent sigui una condició prèvia per a les inversions en recerca i innovació cofinançades amb fons europeus. Els estats membres i les regions han de detectar les seves potencialitats i concentrar els fons europeus en les activitats econòmiques que realment tinguin capacitat de transformació del territori.

Amb la RIS3CAT, el Govern ha definit les regles del joc perquè siguin els actors econòmics els qui determinin l'especialització futura de Catalunya mitjançant grans apostes concretes d'inversió, en recerca i innovació, sectorials i territorials, que tindran el suport dels fons europeus. L'estratègia pretén combinar instruments d'R+D+i ja consolidats a Catalunya amb instruments nous que permetin impulsar iniciatives de col·laboració en què s'impliquin tant el sistema d'R+D+i com les empreses, les administracions públiques o els usuaris de la innovació.

En els propers mesos, el Govern presentarà la RIS3CAT a la Comissió Europea i concretarà els seus instruments, en diàleg amb els agents del sistema de recerca i innovació, les empreses i l'Administració local. La RIS3CAT és una estratègia que lidera el Govern, però que protagonitzen el agents del sistema de recerca i innovació, que són els que hauran de concretar les agendes conjuntes d'R+D+i que es defineixen a l'estratègia per transformar els sectors i els territoris, i impulsar activitats emergents. La governança de la RIS3CAT implica un sistema de seguiment, d'avaluació i de revisió continuats dels objectius i dels instruments orientat als resultats.

Consulteu més informació.