El Centre DBA valoritzarà subproductes d'origen animal per obtenir materials amb capacitat d'emmagatzematge d'energia


DBA

El Centre DBA de la Universitat de Lleida, especialitzat en l’aprofitament i la valorització de subproductes agraris, forestals i de la indústria agroalimentària, desenvoluparà en col·laboració amb l’empresa Subproductes Càrnics Echevarria i Associats SL, ubicada a Cervera, i el Centre GREA de la mateixa universitat, un projecte centrat en l’obtenció de materials per l’emmagatzematge d’energia tèrmica (PCMs), mitjançant l’aprofitament de subproductes d’origen animal no destinats al consum humà (SANDACH).

El procés s’iniciarà partint dels productes de baix valor que actualment gestiona l’empresa, com són els residus d’origen animal no destinats al consum humà, per acabar obtenint altres possibles productes que resultin materials de valor com són els PCM. Aquests són materials capaços d’emmagatzemar grans quantitats d’energia a una temperatura determinada i actuar com a termoreguladors.

L’origen del projecte es troba en una recerca feta pel Centre DBA en col·laboració amb el Centre GREA, ambdós de la UdL i adscrits a la xarxa TECNIO d’ ACCIÓ, on s’estudià les propietats com a PCMs d’uns compostos químics iònics derivats d’àcids com l’àcid palmític. Els resultats obtinguts d’aquesta recerca ja han estat objecte d’una sol·licitud de patent.

El projecte s’emmarca en el concepte de Bioeconomia, ciència de la gestió de la sustentabilitat, que té com a finalitat assolir un desenvolupament socioeconòmic sostenible, a través d’un ús eficient dels recursos naturals.

Una aposta per la innovació de l’empresa catalana

Aquest és un dels 53 projectes d’empreses catalanes que s’han beneficiat de la darrera convocatòria del programa Nuclis de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental d’ACCIÓ, que ha destinat 5 milions d’euros per fomentar projectes d’R+D amb un fort impacte en la indústria i en els que participen les empreses catalanes i els membres del sistema de recerca i innovació de Catalunya. Aquests ajuts mobilitzaran una inversió de 14,7 milions d’euros per part de les empreses que, durant dos anys, crearan nous productes o processos mitjançant consorcis catalans i internacionals.

Des que es va posar en marxa aquest programa, el 2007, ACCIÓ ha destinat 75 milions d’euros per impulsar 269 projectes d’R+D, que han mobilitzat una inversió superior als 252 milions d’euros.

Foto:
Imatge de l'esquerra: Residus d’origen animal no destinats al consum humà (producte inicial)
Imatge de la dreta: PCM (producte final que es vol obtenir)