El Centre DBA de la UdL rep l'ajut VALTEC d'ACCIÓ per a desenvolupar un projecte de valorització de tecnologia


VALTEC

El projecte de valorització "Producció de laurat d'etil natural" del Centre DBA, ha estat un dels 12 projectes finançats amb 83.680€ dels 171 presentats en la darrera convocatòria VALTEC d'ACCIÓ.

Els projectes VALTEC comprenen activitats de R+D de caràcter demostratiu per tal de reduir les incerteses sobre viabilitat comercial de tecnologies desenvolupades dins el sistema públic de recerca català, i amb l'objectiu últim d'aconseguir en aquest cas la creació d'una "spin-off" a partir de la recerca portada a terme.

En el marc del projecte es pretén abordar l'escalat de la producció del laurat d'etil mitjançant l'ús de la biotecnologia i altres sistemes facilitadors que permeten d'una banda, que el producte obtingut sigui qualificat com a natural i, d'altra banda, millorar la sostenibililtat del procés d'obtenció. Així doncs, el producte obtingut es planteja com una alternativa als compostos sintètics que s'usen en la indústria alimentària, cosmètica i farmacèutica. En paral·lel s'avança en desenvolupar els passos definitius per a la comercialiltzació de la tecnologia, objectiu final dels projectes VALTEC i per al qual l'equip compta amb el suport de la Unitat de Valorització de la UdL - Trampolí Tecnològic.

En el projecte també hi col·labora el Centre GREA. Ambdós centres, DBA i GREA pertanyen a la xarxa TECNIO d'ACCIÓ.