EIT Health llança diversos programes d'acceleració i ajudes de finançament per a projectes innovadors en salut


EIT Health

Per segon any consecutiu, EIT Health ha llançat la convocatòria de dues ajudes de finançament dirigides a empreses emergents, pimes, spin-off i start-up. Aquestes ajudes finançaran projectes per desenvolupar nous productes i serveis compromesos amb la salut, accelerar la seva entrada al mercat i impulsar noves oportunitats econòmiques.

Els candidats poden optar a dos tipus d'ajudes: "Proof-of-Concept", dirigides a projectes i idees de negoci que es trobin en estadis previs a la creació de l'empresa; i, "Headstart", obertes a empreses espanyoles amb una clara orientació al mercat pel desenvolupament de projectes, productes o serveis en salut.

Les empreses interessades tenen fins al 31 de març per presentar les seves propostes.

Consulteu més informació