Doble reconeixement a la transferència tecnològica de la UdL


Lliurament Segell TECNIO

La UdL, a través de la Unitat de Valorització i Transferència, acaba d’obtenir doble suport d’ACCIÓ, l’agència pública de la Generalitat de Catalunya que promou la competitivitat de l’empresa, amb la concessió d’un ajut per desenvolupar un projecte de transferència de tecnologia i l’acreditació com a entitat facilitadora de tecnologia amb el segell de qualitat TECNIO.

D’una banda, l’ajut s’ha concedit al projecte “BisPCM: comercialització d’uns nous PCM orgànics d’alta capacitat d’emmagatzematge d’energia”. La tecnologia BisPCM està relacionada amb una sèrie de nous biomaterials o phase-change materials (PCM) amb propietats tèrmiques superiors als que comercialment s’utilitzen avui en dia. La seva principal aplicació és per a l’estalvi energètic en el sector industrial, concretament per millorar l’eficiència energètica d’instal·lacions industrials i cobrir la necessitat d’emmagatzematge tèrmic en els processos de transició cap a l’ús de les energies renovables. Ambdues necessitats responen a dos dels principals reptes globals: millora de l’eficiència energètica i reducció de l’emissió de CO2. Els nous biomaterials es poden obtenir a partir de subproductes d’algunes indústries com la del biodièsel o la indústria càrnia i, per tant, representen també una oportunitat de negoci en la línia de l’economia verda i circular.

El projecte BisPCM està centrat en una tecnologia protegida per una patent de la UdL on hi han participat investigadors de DBA i GREA, centres acreditats TECNIO. L’ajut contribuirà a apropar aquesta tecnologia innovadora al mercat amb l’objectiu últim d’establir un acord de llicència amb una empresa del sector interessada en comercialitzar aquests nous biomaterials.

D’altra banda, la Unitat de Valorització i Transferència de la UdL ha rebut l’acreditació TECNIO com a facilitador de tecnologia per la seva tasca d’oferir un portfoli de tecnologies desenvolupades en el seu entorn científic-tecnològic preparades per ser comercialitzades. Aquesta distinció és vigent durant el període 2017-2019.

La distinció TECNIO

TECNIO és el segell que atorga la Generalitat de Catalunya a través d'ACCIÓ per identificar on es troba la tecnologia més innovadora, tant pels proveïdors que l'ofereixen com pels facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement.

Actualment, a més a més de la distinció de la Unitat de Valorització com a agent facilitador de transferència, dos centres de la UdL disposen de l’acreditació TECNIO com a desenvolupadors de tecnologia des de l’any 2016:

El centre DBA treballa des de fa anys en l’àmbit de la bioeconomia. La seva activitat té diferents vessants que inclouen la valorització de residus i materials de poc valor comercial procedents d’indústries agroalimentàries, el procés de fabricació de biodièsel, l’estudi de processos de síntesi química respectuosos amb el medi ambient, l’anàlisi de residus i contaminants en aliments, la posada a punt i validació de tècniques d’anàlisi instrumental avançat o la utilització de biocatalitzadors per a diversos processos. El centre ha participat en diversos projectes catalans, estatals i internacionals en aquesta temàtica, dins de la qual ha publicat més de 100 articles científics i disposa de 4 patents.

El GREA Innovació Concurrent té com principal focus de recerca l’emmagatzematge d’energia tèrmica, desenvolupant i caracteritzant nous materials i compostos, dissenyant i avaluant components, i demostrant el seu ús en noves aplicacions. El GREA té més de 150 articles científics en la temàtica i 2 patents. Participa en diversos projectes regionals, nacionals i europeus, dels quals actualment en coordina dos (INNOSTORAGE i INPATH-TES).

Foto (ACCIÓ): Les diferents entitats reconegudes en l'acte de lliurament de l'acreditació TECNIO 2016

Consulteu les notícies relacionades: UdL / ACCIÓ