Convocatòria oberta Programa TECNIOspring PLUS


TECNIOspring PLUS

L'objectiu de la convocatòria TECNIOspring PLUS d'ACCIÓ és l'atorgament d'ajuts econòmics a empreses ubicades a Catalunya i entitats acreditades TECNIO per a la contractació de personal investigador experimentat per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.

La contractació de l'investigador/la investigadora anirà lligada a un programa de mobilitat de 24 mesos de durada per tal de potenciar la seva carrera investigadora en el seu àmbit d'expertesa.

El programa contempla dos tipus de projectes subvencionables vinculats a dos tipus de mobilitat:

a) Sortida a l'estranger + retorn (Mobilitat A):
- Fase de sortida: Estada d'un any a una entitat d'acollida fora d'Espanya (universitat, centre de recerca, centre tecnològic o departament d'R+D d'una empresa), d'un/una investigador/investigadora experimentat/da de qualsevol nacionalitat per desenvolupar un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica.
- Fase de retorn: Estada d'un any de durada a l'entitat beneficiària de l'ajut per a finalitzar el projecte iniciat en l'entitat d'acollida a l'estranger.

b) Incorporació a una empresa amb establiment operatiu a Catalunya o a una entitat acreditada TECNIO (Mobilitat B):
- Estada de dos anys d'un investigador/d'una investigadora experimentat/da de qualsevol nacionalitat a una empresa amb establiment operatiu a Catalunya o una entitat acreditada TECNIO, per a desenvolupar un projecte de recerca aplicada orientat
a la transferència tecnològica.

Les entitats beneficiàries dels ajuts són les següents:

a) Els desenvolupadors de tecnologia acreditats i vigents TECNIO que apareixen al web.

b) Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una plantilla de com a mínim 5 treballadors en el darrer exercici fiscal tancat a data de tancament de la convocatòria.

El termini de presentació d’ajuts és el 14 de setembre de 2017.

Consulteu la fitxa-resum │ Consulteu més informació