Convocatòria oberta Programa TECNIOspring PLUS


Tecniospring Plus

L'objectiu de la convocatòria TECNIOspring PLUS és l'atorgament d'ajuts econòmics a empreses ubicades a Catalunya i entitats acreditades TECNIO per a la contractació de personal investigador experimentat per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.

La contractació de l'investigador/la investigadora anirà lligada a un programa de mobilitat de 24 mesos de durada per tal de potenciar la seva carrera investigadora en el seu àmbit d'expertesa.

Les entitats beneficiàries dels ajuts són les següents:
- Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una plantilla de com a mínim 5 treballadors en el darrer exercici fiscal tancat a data de tancament de la convocatòria. Als efectes d'aquesta convocatòria s'entén com a empresa aquella entitat constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa.

- Els desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO que apareixen al web. Els ens públics o privats, amb entitat jurídica pròpia i establiment operatiu a Catalunya, en els quals els acreditats TECNIO hagin delegat la seva gestió administrativa i econòmica i/o la gestió de projectes de recerca i transferència tecnològica.

El programa contempla dos tipus de projectes subvencionables vinculats a dos tipus de mobilitat:

a) Sortida a l'estranger + retorn (Mobilitat A):
- Estada d'un any a una entitat d'acollida fora d'Espanya (universitat, centre de recerca, centre tecnològic o departament d'R+D d'una empresa), d'un/una investigador/investigadora experimentat/da de qualsevol nacionalitat per desenvolupar un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica. L'entitat d'acollida fora d'Espanya i l'entitat beneficiària no poden estar vinculades.
- Fase de retorn d'un any de durada a l'entitat beneficiària de l'ajut per a finalitzar el projecte iniciat en l'entitat d'acollida a l'estranger.

b) Incorporació a una empresa amb establiment operatiu a Catalunya o a una entitat acreditada TECNIO (Mobilitat B):
- Estada de dos anys d'un investigador/d'una investigadora experimentat/da de qualsevol nacionalitat a una empresa amb
establiment operatiu a Catalunya o una entitat acreditada TECNIO, per a desenvolupar un projecte de recerca aplicada orientat
a la transferència tecnològica.

El termini de presentació d’ajuts és l'1 de febrer de 2017.

Consulteu més informació.