Convocatòria oberta Programa MAP d'ACCIÓ-EADA


MAP

El MAP Market Assessment Program és un programa gratuït d'assessorament i suport a la innovació la missió del qual és portar al mercat projectes d'investigació destinats a la creació -o que ja ho han fet- de noves empreses de base tecnològica (EBT), aquelles que utilitzen la ciència i la tecnologia com a base i barrera d'entrada que preservi la seva competitivitat i les diferenciï de la resta.

L'output del projecte és un complet Business pla que, com a resultat dels treballs dels seus equips màster, pot rebre el suport d'altres programes d'ACCIÓ i apropar-lo al mercat de capitals per al seu finançament i desenvolupament.

L’outcome del Programa és la presentació d'un grup de projectes i start-ups a grups de potencials inversors interessats que decideixin aportar els recursos que aquells necessiten per començar la seva etapa de creixement i desenvolupament, amb el suport del Centre d'Emprenedors d´EADA.

S'ha ampliat el termini de presentació de projectes fins al 2 de novembre de 2017.

Consulteu més informació