Convocatòria oberta Premis Everis a l'Emprenedoria, a la Innovació i al Talent 2018


Premis Everis

Els Premis Everis, convocats per la Fundación Everis, estan oberts a propostes que tinguin com a objectiu l'explotació d'una innovació tecnològica, de gestió, social o ambiental, en les següents categories:

- Nous models de negoci de l'economia digital: projectes basats en models de negoci digitals disruptius que aprofitin les oportunitats que brinden les noves tecnologies.

- Tecnologies industrials: projectes de base tecnològica aplicats al desenvolupament de productes o serveis en àmbits com el turisme, indústria, banca, logística, distribució, energia, infraestructures o consum en general; proporcionant en tots els casos una innovació en el sector corresponent.

- Biotecnologia i salut: projectes basats en l'aplicació de la biotecnologia i ciències de la vida en general, al desenvolupament de fàrmacs, noves teràpies o producció d'aliments. Igualment es consideren aquells projectes que incorporin desenvolupaments tecnològics o informàtics en la forma de dispositius mèdics o solucions "eHealth".

Podrà participar en la convocatòria qualsevol emprenedor/empresari individual, grup d'emprenedors, així com societats ja constituïdes.

El premi consisteix en una aportació econòmica de 60.000 euros que servirà per contribuir al desenvolupament i llançament del projecte guardonat, així com, si així ho considera el Jurat, podrà oferir també un paquet de serveis d'acompanyament amb caràcter gratuït del valor i durada que es determini amb un màxim de 10.000 euros i un màxim de sis mesos.

El termini de presentació de candidatures finalitza el 2 d'abril de 2018.

Consulteu més informació