Convocatòria oberta "Ajuts a Projectes de R+D+i per a la realització de Proves de Concepte"


Proves de Concepte

L'Agència Estatal de Recerca (AEI) ha publicat la convocatòria 2021 d'ajuts a projectes d'R+D+I per a la realització de proves de concepte. Es tracta d'una nova convocatòria d'ajuts inclosa en el Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d'Innovació i en el Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la UE (Pla de Recuperació). La quantia màxima destinada a finançar aquesta convocatòria és de 40 milions d'euros en subvencions, finançada pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea.

Aquests ajuts tenen com a finalitat fomentar i accelerar la transferència de coneixements i resultats generats en projectes finançats per la AEI, així com l'explotació dels mateixos com a productes, béns, aplicacions o beneficis per a l'economia, la societat, la cultura, o les polítiques públiques. Així mateix pretén fomentar l'esperit emprenedor i innovador dels equips de recerca, contribuint a la seva capacitació a través d'accions de formació, assessoria o mentoría, i a l'enfortiment de les estratègies de transferència de coneixements i resultats de les institucions beneficiàries d'aquests projectes.

El coneixement o resultat objecte de la prova de concepte han de provenir o estar estretament relacionades amb l'execució d'un projecte d'I+D+I finançat per la AEI en les convocatòries d'ajudes de 2016 i 2017, corresponents als programes de Generació de Coneixement (PGC), Reptes per a la societat (RTI) i de Projectes de recerca fonamental orientada (RTA).

Les activitats del projecte de prova de concepte estaran orientades a progressar en les primeres etapes del desenvolupament pre-competitiu, si bé s'admetran sol·licituds en diferents estats de maduració, sempre que es compleixi amb el caràcter finalista de la convocatòria. Les propostes hauran de descriure els coneixements o resultats que es proposen per a la prova de concepte, indicant el potencial innovador dels resultats que es derivarien d'ella, així com l'impacte científic- tècnic i econòmic o social esperats.

Així mateix, les propostes hauran de proposar un pla d'implementació que descrigui les activitats de valorització, de protecció de la propietat intel·lectual i industrial i de transferència de coneixements i resultats prevista, així com les actuacions que permetin reduir la incertesa sobre la seva viabilitat tècnica, comercial o social.

La durada dels projectes (i subprojectes) serà de 2 anys, i la quantia dels ajuts en cap cas serà superior a 150.000 euros per projecte, segons activitats proposades i la seva adequació als objectius del projecte i a la finalitat de la convocatòria. Aquest límit d'ajuda serà aplicable per projecte, tant individual com coordinat.

El termini de presentació de sol·licituds és del 29 d'abril al 13 de maig de 2021 a les 14.00 hores.

Consulteu més informació