Convocatòria d'ajuts en forma de garantia de préstecs participatius per empreses joves i innovadores sorgides de la recerca (MERCAT 2015)


MERCAT 2015

Aquest ajut correspon a la tercera fase del Programa Indústria del Coneixement que té com a objectiu afavorir el desenvolupament de noves empreses de base científica.

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió d'ajuts en forma de garantia dels préstecs participatius que formalitzarà IFEM en coinversió amb inversors privats independents per a empreses joves i innovadores sorgides de la recerca que porten a terme les universitats catalanes i els centres de recerca de Catalunya (centres CERCA).

Podran ser beneficiàries d'aquesta línia d'ajuts les empreses joves i innovadores amb establiment operatiu a Catalunya impulsades per les universitats catalanes i els centres de recerca a Catalunya (centres CERCA) per llançar al mercat els resultats de la seva recerca i coneixement.

Les empreses beneficiàries hauran de complir la finalitat de la subvenció en un termini màxim de 5 anys.

La quantia màxima de l'ajut en forma de garantia serà del 80% del risc viu de les operacions de crèdit concedides per IFEM.

El termini de la convocatòria finalitza el 31 d'octubre de 2015.

Consulteu més informació.