Convocatòria d'ajudes per al foment de la cultura científica i de la innovació 2013


fecyt

La Fundació Espanyola per la Ciència i la Tecnologia (FECYT) inclou en el seu Pla d'Actuació 2013 dins del seu programa per al Foment de la Cultura Científica i de la Innovació la present convocatòria d'ajudes anual. Gestionada per la FECYT des de 2007, aquesta convocatòria s'ha convertit en l'instrument central d'impuls de la cultura científica i de la innovació a Espanya.

Amb l'objectiu d'obtenir un major retorn de la inversió de recursos públics, la convocatòria segueix apostant al 2013 per donar suport a projectes excel·lents amb un elevat impacte social i que explorin nous camins per apropar la ciència i la tecnologia i fomentar la cultura de la innovació.

Les línies d'actuació de la present convocatòria es concreten en:

- Cultura científica i de la innovació
- Creativitat i vocacions científiques
- Xarxes de comunicació i divulgació de la ciència i la innovació

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 16 de maig a les 17.00 hores.

Consulteu més informació.