Convocatòria ARTEMIS 2013


Artemis_logo

Els projectes ARTEMIS tenen com a objectiu fomentar projectes que incloguin activitats de recerca i desenvolupament de tecnologies a nivell internacional.

Les activitats que inclou són: demostració o desenvolupament experimental, dissenyada per provar la viabilitat de noves tecnologies que ofereixen un avantatge econòmica potencial, però que no puguin comercialitzar directament (per exemple, proves de prototips de productes) així com les activitats de gestió que uneixen a tots els components del projecte.

Els temes principals són:

- Mètodes i processos rellevants per a la seguretat dels sistemes integrats
- Sistemes integrats per a la salut i el benestar
- Sistemes integrats en entorns intel·ligents
- Sistemes integrats per a l'automatització de processos de fabricació
- Plataformes informàtiques per a sistemes integrats
- Sistemes integrats de protecció de la seguretat i les infraestructures crítiques
- Dissenys centrats en humans de sistemes integrats

El consorci ha d'estar compost per almenys tres entitats jurídiques establertes en almenys tres Estats diferents membres d'Artemis. Les entitats han de ser independents entre si. Artemis promou la participació de les PIME en les seves activitats. El coordinador ha de ser una empresa. Els beneficiaris poden ser: empreses, PIME, amb domicili a Espanya, les organitzacions privades de recerca, incloses les universitats privades; les entitats públiques han de ser objecte de subcontractació a una empresa del consorci.

La subvenció a fons perdut serà d'entre un 40% a un 60% de les despeses subvencionables, en funció de l'entitat sol·licitant.

Projectes de 3 anys de durada i el pressupost mínim del projecte és de 0,5 milions d'euros (un mínim del 50% del pressupost per a la part espanyola).

Data límit de presentacio de pre-propostes (primera fase) 6 de juny de 2013 a les 17.00 hores.

Consulteu més informació.