Convocatòria 2016 oberta: subvencions per al foment de les sol·licituds de Patents i Models d'Utilitat


Subvencions patents

L'Oficina Espanyola de Patents i Marques continua impulsant en l'exercici de 2016 la utilització de les Patents per part de les empreses espanyoles com a eina de Propietat Industrial que facilita l'accés als mercats internacionals. Amb aquesta finalitat ha convocat el Pla de Subvencions per al Foment de les Sol·licituds de Patents i Models d'Utilitat Espanyols i en l'Exterior.

Els dos objectius fonamentals que es persegueixen són:

- Estimular la protecció internacional de la tecnologia a través de les Patents o els Models d'Utilitat, així com contribuir a la millora de la competitivitat d'aquelles entitats del sector privat que han emprès la cerca de mercats fora d'Espanya.
-Fomentar la protecció de les invencions nacionals de PIME i persones físiques a través de Patents o Models d'Utilitat.

S'han convocat les següents ajudes:

-Subvencions a l'extensió d'una sol·licitud d'una Patent o d'un Model d'Utilitat, davant les oficines nacionals de països tercers o oficines regionals de Patents, en el marc de procediments de concessió de Patents o de Models d'Utilitat nacionals o regionals. Entre altres conceptes subvencionables, la convocatòria 2016 inclourà: tràmits de sol·licitud, informe de cerca, examen o concessió, anualitats de l'Oficina Europea de Patents (OEP) i validació de Patent Europea.
- Subvencions a les activitats realitzades dins del procediment internacional PCT (tràmits de sol·licitud, cerca internacional o examen preliminar internacional).
- Subvencions a les sol·licituds de Patents i Models d'Utilitat espanyols (tràmits de sol·licitud i/o informe de cerca (IET)).

La formalització i presentació de sol·licituds s'ha de realitzar per via telemàtica, a través de la Seu Electrònica de la OEPM i el termini de presentació de sol·licituds és de l'1 d'abril al 30 d'abril de 2016.

Consulteu més informació.