Catalunya va ser la comunitat autònoma amb més empreses innovadores durant l'any 2011


Empreses innovadores

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha publicat les dades definitives de l’Encuesta sobre innovación en las empresas 2011, la qual constata que Catalunya és la primera comunitat autònoma pel que fa al nombre d’empreses innovadores i la segona en despesa en innovació tecnològica.

La despesa en innovació tecnològica de les empreses de l’Estat espanyol va assolir els 14.756 milions d’euros durant el 2011. Aquesta xifra és un 8,8 % inferior a la del 2010 i significa una reducció de la inversió en aquest àmbit del 25,9 % en relació amb les dades del 2008. El nombre d’empreses innovadores ha crescut respecte el 2010 (24.645) i se n’arriben a comptabilitzar fins a 27.203. En aquest sentit, Catalunya seria la primera comunitat autònoma de l’Estat espanyol pel que fa al nombre d’empreses dedicades a activitats innovadores amb 4.543, seguida de la Comunitat de Madrid amb 3.526 i el País Valencià amb 2.281.

D’altra banda, les comunitats autònomes amb una despesa més elevada en innovació tecnològica l’any 2011 van ser Madrid (36,2 % del total estatal), Catalunya (23,1 %), el País Basc (10,5 %), Andalusia (6,3 %) i el País Valencià (4,8 %). En sentit contrari, les Illes Balears només van representar un 0,3 % del global estatal.

L’any 2011, Catalunya va registrar una despesa en innovació tecnològica de 3.407,5 M€, -6,4 % respecte a l’any 2010 i -9,9 % en relació amb el 2008. El descens és més accentuat en els casos del País Valencià (701,5 M€, que representa -12,5 % respecte al 2010 i -40,6 % en relació amb el 2008) i de les Illes Balears (40,2 M€, -23,7 % respecte al 2010 i -49,5 % en relació amb el 2008). En comparació amb el 2010, el nombre d’empreses innovadores l’any 2011 també va baixar a tots els territoris de llengua i cultura catalanes: Catalunya (es va passar de 5.334 a 4.543), el País Valencià (de 2.552 a 2.281) i les Illes Balears (de 523 a 300).

Segons indica l’enquesta elaborada per l’INE, desenvolupada a partir d’una mostra de 42.100 empreses amb deu o més assalariats, les activitats d’innovació tecnològica es van centrar en l’R+D interna (un 47,4 % de la despesa total), l’R+D externa (un 20,6 %) i l’adquisició de maquinària, equipament, maquinari o programari per a la innovació (un 20,2 %).

Per sectors, l’any 2011 la despesa en innovació tecnològica va baixar un 22,1 % a la construcció, un 13,4 % als serveis, un 12,1 % a l’agricultura i 3,0 % a la indústria. Per tipus d’activitat, les empreses de serveis d’R+D van representar el percentatge més alt del total de despesa en innovació tecnològica (11,1 %), seguides per les de vehicles de motor (10,0 %), les de telecomunicacions (9,4 %) i les farmacèutiques (7,6 %).

Veure enquesta sobre innovació en les empreses de l'INE.