Catalunya, Regió Emprenedora Europea l'any 2012


Regio Emprenedora Europea

Enguany, Catalunya ha estat reconeguda com a Regió Emprenedora Europea (EER) per la seva capacitat per a estimular el seu entorn emprenedor i el seu teixit productiu, tot seguint les recomanacions que emanen de les directrius comunitàries, especialment de la Small Business Act (SBA).

Aquest guardó va ser refermat pel jurat EER l’any 2011 amb la presentació de les noves línies estratègiques en aquesta matèria, que es van materialitzar en el Pla d’Actuacions Industrials i Empresarials 2012-2014.

ACC1Ó és la principal agència executiva a Catalunya per aplicar aquesta estratègia i com a tal, l’EER reconeix l’adequació dels seus programes al principi de “pensar primer a petita escala”, eix sobre el qual gira la política d’empresa i emprenedoria comunitària. (+)