Catàleg de startups amb més projecció de Catalunya - Fòrum d'Inversió 2020 d'ACCIÓ


Catàleg Fòrum Inversió ACCIÓ

Aquest catàleg recull 50 de les startups amb més potencial de Catalunya amb l'objectiu de connectar-les amb el món de la inversió privada. Són projectes que van ser seleccionats per participar al Fòrum d'Inversió 2020 d'ACCIÓ i que operen en sectors com les ciències de la vida i la salut, les TIC i altres tecnologies capdavanteres. Totes elles destaquen pel seu caràcter diferencial i valor innovador, pel seu impacte social i per la implicació de l’equip emprenedor.

En aquest catàleg també hi són les 21 startups finalistes que, des de la setmana prèvia del Fòrum, van tenir l'oportunitat de presentar-se virtualment davant d'un gran nombre d’emprenedors, d'inversors i fons de capital risc internacionals.

Consulta el Catàleg