"Call to innovation 2014"


call to innovation

Aquesta competició està oberta a emprenedors, científics, investigadors i líders d'Espanya, que estiguin disposats a transformar les seves innovadores idees en projectes reals de gran impacte.

El repte és: Com resoldries algun dels grans problemes de l'Estat espanyol (atur, educació, crisi financera, dependència energètica, etc.) i milloraries la vida de 10 milions d'espanyols a través de la tecnologia?

El termini de presentació de candidatures finalitza el 9 de març de 2014.

Consulteu més informació.