Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2015


Barometre

Aquesta publicació, elaborada per ACCIÓ, recull informació estadística sobre les activitats d'R+D i innovació que han desenvolupat les empreses catalanes al 2015. El baròmetre també avalua els actius intangibles com el Big Data o la innovació associada a la millora de la reputació i el valor de marca.

El Baròmetre de la Innovació a Catalunya és un exercici pioner en l'àmbit internacional quant a l'avaluació de la innovació de les empreses. D'una banda, analitza l'estat de la innovació a Catalunya tenint en compte els nous enfocaments cap a un major pes dels actius intangibles. De l'altra, ofereix informació directa sobre el procés d'innovació de les empreses catalanes, de manera que es redueix el decalatge existent de prop de dos anys en les diferents enquestes i anàlisis sobre innovació oficials.

Principals conclusions

- Augmenta l'activitat d'R+D, especialment en el sector industrial.
- Augmenten els recursos destinats a la innovació.
- Clar binomi innovació-internacionalització.
- El big data cada cop més present en la innovació.
- Augmenta la cooperació internacional en innovació.
- Les empreses innovadores preveuen augmentar la facturació, la productivitat i l'ocupació el 2016.

Consulteu la publicació.