Avantprojecte de Llei de Patents


Avantprojecte patents

El Consell de Ministres ha aprovat en primera lectura l'Avantprojecte de Llei de Patents, que revisa el marc legal de la Propietat Industrial a Espanya, regulat per la llei 11/1986 de patents. L'objectiu és equiparar la normativa a l'àmbit internacional i enfortir el sistema de patents espanyol, establint un marc legal que prevalgui l'activitat veritablement inventiva i novedosa.

Aquesta llei busca fomentar i protegir la innovació a Espanya, oferint una alternativa atractiva pels interessats que optin per la via nacional de protecció de les invencions. A més, ofereix als empresaris, emprenedors individuals i a les institucions públiques i privades espanyoles una alternativa ràpida i eficaç per protegir les seves innovacions a través de patents sòlides, eliminant desavantatges comparatius davant els sol·licitants de la via europea i de la via internacional.

Un sistema de patents sòlid evita, a més, monopolis injustificats, ja que no es dóna protecció i el dret d'exclussivitat que suposa una patent a no ser que es justifiqui realment la novetat. Així mateix, beneficia als particulars al garantir la serietat de les patents, evitant les bombolles tecnològiques i millorant en general la imatge de la patent espanyola.

Consulteu més informació.