Avantprojecte de Llei de Patents | Trampolí Tecnològic de la Universitat de Lleida

Avantprojecte de Llei de Patents


Avantprojecte patents

El Consell de Ministres ha aprovat en primera lectura l'Avantprojecte de Llei de Patents, que revisa el marc legal de la Propietat Industrial a Espanya, regulat per la llei 11/1986 de patents. L'objectiu és equiparar la normativa a l'àmbit internacional i enfortir el sistema de patents espanyol, establint un marc legal que prevalgui l'activitat veritablement inventiva i novedosa.

Aquesta llei busca fomentar i protegir la innovació a Espanya, oferint una alternativa atractiva pels interessats que optin per la via nacional de protecció de les invencions. A més, ofereix als empresaris, emprenedors individuals i a les institucions públiques i privades espanyoles una alternativa ràpida i eficaç per protegir les seves innovacions a través de patents sòlides, eliminant desavantatges comparatius davant els sol·licitants de la via europea i de la via internacional.

Un sistema de patents sòlid evita, a més, monopolis injustificats, ja que no es dóna protecció i el dret d'exclussivitat que suposa una patent a no ser que es justifiqui realment la novetat. Així mateix, beneficia als particulars al garantir la serietat de les patents, evitant les bombolles tecnològiques i millorant en general la imatge de la patent espanyola.

Consulteu més informació.