Augment de les patents europees sol·licitades per espanyols


Sol·licitud patents

Segons dades de l'Oficina Europea de Patents, a l'any 2012 es va sol·licitar un total de 148.194 patents europees, el que suposa un augment del 4% respecte a l'any 2011.

D'elles, 1.548 van correspondre a sol·licitants d'origen espanyol, un 9,6% més que en 2011. Aquestes sol·licituds van crèixer per sobre de les sol·licituds d'altres països com Alemanya, França, Regne Unit o Itàlia, sent Espanya superada en creixement únicament per Finlàndia, Estònia, Lituània i Polònia.

Aquestes dades confirmen la tendència a l'alça que les sol·licituds de patents europees d'origen espanyol han vingut experimentant en els darrers anys.

Consulteu més informació.