"ASTP-Proton", nova associació europea per als profesionals de la transferència


ASTP-Proton

El passat 24 de maig de 2013, en el marc de la XIV Conferència anual de ASTP -Association of European Science and Technology Transfer Professionals- celebrada a Viena (Àustria), es va acordar la fusió entre les dues associacions del món de la transferència amb major pes a Europa. Proton Europe -Public Research Organization Transfer Offices Network- i ASTP van decidir en les seves respectives assemblees generals de membres unir les seves forces per oferir la millor combinació de serveis a la comunitat europea de professionals de la transferència. Aquest procés de fusió, dirigit per l'anomenat "Merger Commitee" i composat pels membres actuals dels comitès executius d'ambdues xarxes, està previst que finalitzi el 30 de novembre de 2013.

En aquest comitè, RedOTRI ha participat activament a través del seu representant, Mª Carme Verdaguer (Universitat de Barcelona-FBG), actual vicepresidenta de Proton Europe, contribuint a impulsar aquesta aliança, un projecte intensament defensat per RedOTRI en els darrers anys.

L'associació emanada d'aquest procés, la ASTP-Proton, tindrà com a missió posar de relleu l'impacte de la recerca en la societat i l'economia, promovent i profesionalitzant la transferència de tecnologia i de coneixement realitzada des de les universitats i els organismes públics de recerca, tenint com a beneficiaris tant als professionals en la matèria com als usuaris.

Consulteu més informació.