Aprovat el finançament al Pla d'acció de l'estratègia RIS3CAT


RIS3CAT

L’acord permet a la Generalitat vehicular 406 milions d’euros del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 cap al seu teixit productiu i cap al sistema d’R+D+I, per generar un volum global d’inversió en recerca i innovació superior als 1.000 milions d’euros i minimitzar-ne l’impacte en els pressupostos públics.

L’objectiu final de la RIS3CAT és consolidar la innovació com a motor del creixement sostenible, la competitivitat del teixit productiu i la cohesió social. Catalunya té una base industrial sòlida, un teixit empresarial diversificat i un sistema propi de recerca d’excel·lència. Per aquesta raó, el Govern aposta per la innovació com a via per potenciar aquests actius i generar llocs de treball de qualitat.

La RIS3CAT implica tots els agents, des de les empreses, les universitats i els centres tecnològics i de recerca fins a l’Administració pública i la ciutadania, mitjançant projectes col·laboratius per a la innovació.

La RIS3CAT s’impulsa i es coordina des del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, en estreta coordinació amb el Departament d’Empresa i Coneixement. La gestió de les convocatòries i les actuacions recau principalment en el Departament d’Empresa i Coneixement, però hi ha altres departaments que també participen en la gestió d’actuacions: el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, que, mitjançant la Direcció General d’Administració Local, gestiona la convocatòria de projectes d’especialització i competitivitat territorial; el Departament de la Presidència, que, mitjançant la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació, participa en la gestió d’actuacions d’activitats emergents, i els departaments de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, de Salut, i de Territori i Sostenibilitat, que participen en la gestió del programa de compra pública innovadora.

La CE ha promogut un canvi radical en les polítiques de suport a la recerca i la innovació amb finançament europeu, dins el marc de l’estratègia 2020 i de la política de cohesió per al període 2014-2020. Catalunya, a través de la RIS3CAT, s’ha posicionat a la Unió Europea com una de les regions pioneres i referents en aquesta nova orientació de les polítiques de recerca, amb un model més col·laboratiu.

Consulteu la notícia.