AMPLIACIÓ DE TERMINI! Línia Emprèn 2015: finançament per a emprenedors, autònoms i comerços


Línia Emprèn

La Generalitat de Catalunya, a través del departament d’Empresa i Ocupació, el Consorci de Comerç Artesania i Moda (CCAM) i l’Institut Català de Finances (ICF), renova la línia de finançament per a emprenedors autònoms i comerços (Línia Emprèn).

Amb l’objectiu de facilitar l’accés al finançament, a la línia s’hi destinaran més de 21 milions d’euros per a finançar projectes d’inversió i/o circulant per a emprenedors, autònoms, micro i petites empreses i, en determinades activitats de comerç i serveis, també les mitjanes empreses.

L’ICF aportarà els recursos i coordinarà les peticions de finançament. La comercialització de la línia i la distribució dels préstecs a les empreses es durà a terme a través de Banc Sabadell i Caixa Bank.

El departament d’Empresa i Ocupació assumirà fins el 70% del risc del préstec amb l’objectiu d’afavorir l’accés al finançament bancari dels beneficiaris de la línia, que poden ser per a l’adquisició d’actius fixos, materials o immaterials, i per a projectes de circulant per a l’activitat del dia a dia.

La nova línia Emprèn ofereix unes condicions econòmiques preferents en interès que milloren les aplicades en convocatòries anteriors; en concret:

· Import: mínim 10.000€ i màxim 100.000€ per sol·licitant.
· Termini: 5 anys, amb 1 de carència i 4 d’amortització, pel retorn del préstec.
· Interès: Euríbor a 6 mesos més un diferencial de fins al 3,95%.
· Garanties: a determinar per l’entitat financera col·laboradora (CaixaBank i Banc Sabadell), en funció del projecte.

Les sol·licituds s’han de presentar a través del portal web de l’Institut Català de Finances a l’adreça www.icf.cat i el termini de presentació restarà obert fins el 30 de setembre de 2016.

Des que el 2012 es va oferir per primera vegada aquesta línia de finançament, 1.156 projectes d’emprenedors, autònoms i comerços han pogut ser finançats, per un import total de 63,5 milions d’euros.

Consulteu més informació.