Ajudes d'ENISA 2013


enisa

L'Empresa Nacional d'innovació (ENISA) ha obert vuit línies de finançament, a través de préstecs participatius amb un pressupost total de 96 millons d'euros. Aquestes línies van dirigides a acompanyar a les empreses en cada etapa del seu cicle de vida: creació, creixement i consolidació en el mercat.

Enisa disposa de tres línies de finançament específiques per al primer cicle de vida de les empreses: una per a joves emprenedors de fins a 40 anys; una altra dirigida a emprenedors, 
sense límit d'edat; i una altra dirigida a projectes empresarials que tinguin alguna finalitat social.

La convocatòria està oberta durant tot l'any 2013. L'aprovació dels projectes restarà a l'espera de l'aprovació dels pressupostos generals de l'estat.

Consulteu més informació.