ACC1Ó dissenya un pla d'assessorament financer per ajudar a les empreses a planificar la millor estratègia per trobar finançament


acc10

A més de consultoria especialitzada, ACC1Ó ofereix productes financers, tant d'origen públic com privat, per tal d'aconseguir la millor adaptació a les necessitats reals de l'empresa i a les seves circumstàncies.

Tant per engegar un projecte com per garantir el creixement empresarial, cal tenir present el gran ventall d'alternatives de finançament que es poden trobar al mercat i a les quals podem acollir-nos. Trobar les fonts de finançament adequades esdevé clau quan es parla d'empreses immerses en projectes d'innovació i d'internacionalització.

ACC1Ó ha dissenyat un pla d'assessorament financer per al 2012 que t'ajudarà a planificar la millor estratègia per trobar finançament. (+)