5+5 Entrepreneurship


Logo 5+5

La iniciativa Diàleg 5+5 és el fòrum de cooperació reforçada entre les dues ribes de la Mediterrània. El "Grup 5+5" està integrat per Espanya, Portugal, França, Itàlia i Malta, pel costat europeu, i pels cinc països del Magreb: el Marroc, Algèria, Líbia, Mauritània i Tunísia.

Amb la posada en marxa del 5+5 Entrepreneurship es pretén incentivar la posada en marxa d'empreses de base tecnològica que tinguin origen en l'àmbit de la universitat pública dels països que participen en la mateixa.

Per tal de facilitar i incentivar la creació d'empreses des de l'àmbit universitari, qualsevol equip d'entre 2 i 5 persones que tingui una idea pot participar. Com a mínim un component de l'equip haurà de pertànyer a una universitat pública espanyola.

Les àrees en què es poden desenvolupar els projectes són: energia, agroalimentació, tecnologies de la informació, salut i medi ambient.

Només es pot participar si l'empresa no ha estat encara creada.

El programa està dividit en dues fases: una fase nacional, que cadascun dels països participants s'encarregarà de gestionar, i una fase internacional, en la qual concorreran els projectes seleccionats prèviament en la fase nacional.

Els tres projectes finalment seleccionats accedeixen a tres premis en metàl·lic de 5.000, 3.000 i 2.000 euros respectivament.

Per participar cal omplir el formulari d'inscripció.

El termini de presentació de propostes finalitza el 15 de setembre de 2016.

Consulteu més informació.