50 claus econòmiques per a investigadors i emprenedors


FCRi

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) i Foment del Treball han presentat un glossari amb 50 claus econòmiques per a investigadors i emprenedors. Aquest glossari pretén definir conceptes economicofinancers i d'aplicació en el món de la recerca i l'emprenedoria.

Les definicions van adreçades a científics, investigadors i emprenedors per familiaritzar-los amb aquests conceptes, propis del sector productiu, i per afavorir una millora en la percepció de la indústria entre el sector acadèmic.

Aquest projecte és el resultat de la col·laboració entre la FCRi i Foment de Treball per millorar la competitivitat de les empreses de Catalunya mitjançant la recerca i la innovació. Ambdues entitats treballen conjuntament per incrementar la transferència de coneixement des de l'entorn públic de recerca cap a la indústria i, alhora, per connectar els recursos privats amb la xarxa de ciència pública.

Consulteu el document.