Què fem?Protecció i explotació del coneixement Anàlisi, inscripció i manteniment dels resultats de la recerca en els registres corresponents.

Difusió i publicitació del resultat protegit entre els àmbits més idonis.

Gestió de la negociació de la cessió o explotació.