Cursos


12/03/2018

Programa d'assessorament i formació gratuïta finançat per la Unió Europea i dirigit a emprenedors/es de l'àmbit de la salut digital. La Lean Startup Academy és una oportunitat única per validar el model comercial i començar a augmentar la seva tracció comercial. Al provar la seva hipòtesi amb el mercat, identificarà als seus clients prioritaris, la proposta de valor adequada i el millor canal per a arribar a ells.

El termini per registrar-se finalitza el 31 de gener de 2018.

Consulteu més informació

14/03/2018

El Trampolí Tecnològic de la UdL i l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), amb la col·laboració de l'Escola de Doctorat de la UdL, organitzen, a través de Formació del Professorat Universitari, la jornada "Las Patentes, herramienta clave para la investigación", a càrrec del Sr. Mariano Nieto Navarro, cap del Servei de Documentació del Departament de Patents i Informació Tecnològica de l'OEPM.

En aquesta activitat formativa, dirigida principalment al personal docent i investigador de la universitat, s'abordaran aspectes com:

- Avantatges per als investigadors d'utilitzar les patents com a literatura científica (i també com a mitjà de protecció de resultats de recerca)
- Com fer cerques de l'estat de l'art en bases de dades de patentes gratuïtes
- Serveis de cerca de patents i vigilància tecnològica que ofereix l'OEPM
- Què es pot patentar
- Patentar, publicar i mantenir en secret
- Recomanacions abans, durant i després d'obtenir una patent
- Novetats de la nova Llei de Patents per a patents universitàries

Consulteu el programa

04/06/2018 - 07/06/2018

Aquest curs, organitzat per l'Oficina Espanyola de Patents i el Centre de Patents de la UB, consta de set mòduls de diferent durada i als que es pot assistir per separat. Els set mòduls són: Fonaments, Documentació, Transferència, Drafting, CII&Software, Química-Farmàcia, Biotecnologia-Biomedicina.

Està dirigit a qualsevol persona interessada en adquirir una formació general sobre patents que li sigui útil en el seu propi treball, a qui desitgi treballar en patents, o a qui vagi a assistir a qualsevol dels altres mòduls.

Consulteu el programa.