Cursos


25/06/2018

La primera part de la sessió anirà dedicada a simular la conversa amb un client potencial i donar feedback a 6 startups pre-seleccionades amb criteris d’invertibilitat i segons l’interès pedagògic.

El treball previ fet amb les 6 startups seleccionades servirà a la resta de participants per entendre com millorar el seu propi discurs comercial. A través d’aquestes, es revisarà l’estructura de la conversa i es mirarà com conduir-la de forma natural al tancament. Es posarà èmfasi en com descobrir què vol comprar el teu client abans de presentar la solució.

La sessió serà conduïda per Sergi Mora, coordinador Start-Up Catalonia i autor de "El Pitch Ganador".

Consulteu més informació

27/06/2018

La primera part de la sessió es dedicarà a escoltar el pitch (de 5 minuts i amb powerpoint) i donar feedback a 6 startups pre-seleccionades amb criteris d’invertibilitat i segons l’interès pedagògic.

A la segona part de la sessió es treballarà en grups de 3 de manera que tots els participants podran practicar el seu pitch (d’un minut i sense powerpoint) i donar-se feedback entre ells.

A través de les 6 startups seleccionades es treballaran tres aspectes: primer ajudar a polir l’estructura, el què dir i en quin ordre, després s'entrarà en els detalls i per últim en la manera de transmetre, és a dir, en l'energia i el llenguatge no verbal.

L'objectiu és que tots els assistents aconsegueixin un pitch que sigui entenedor (clar) i engrescador (càlid), així com ajudar-los a treure's la pressió del damunt per tal que sedueixin a l’inversor tant o més que el propi projecte.

La sessió serà conduïda per Sergi Mora, coordinador Start-Up Catalonia i autor de "El Pitch Ganador".

Consulteu més informació

15/10/2018 - 18/10/2018

Aquest curs, organitzat per l'Oficina Espanyola de Patents i el Centre de Patents de la UB, consta de set mòduls de diferent durada i als que es pot assistir per separat. Els set mòduls són: Fonaments, Documentació, Transferència, Drafting, CII&Software, Química-Farmàcia, Biotecnologia-Biomedicina.

Està dirigit a qualsevol persona interessada en adquirir una formació general sobre patents que li sigui útil en el seu propi treball, a qui desitgi treballar en patents, o a qui vagi a assistir a qualsevol dels altres mòduls.

Consulteu el programa.