Cursos


17/12/2018

La primera part de la sessió anirà dedicada a simular la conversa amb un client potencial i donar feedback a 6 startups pre-seleccionades amb criteris d’invertibilitat i segons l’interès pedagògic.

El treball previ fet amb les 6 startups seleccionades servirà a la resta de participants per entendre com millorar el seu propi discurs comercial. A través d'aquestes, es revisarà l’estructura de la conversa i es mirarà com conduir-la de forma natural al tancament. Es posarà èmfasi en com descobrir què vol comprar el client abans de presentar la solució.

La sessió serà conduïda per Sergi Mora, coordinador Start-Up Catalonia i autor de "El Pitch Ganador".

Aquesta sessió t'interessa si ets una startup o un emprenedor amb elevat potencial de creixement que ven en reunions amb clients (típicament B2B), però també B2C en els casos en que hi ha reunions o presentacions comercials on es conversa amb el client.

Consulteu més informació

19/12/2018

Es dedicarà la primera part de la sessió a escoltar el pitch (de 5 minuts i amb powerpoint) i donar feedback a 6 startups pre-seleccionades amb criteris d’invertibilitat i segons l’interès pedagògic.

La segona part de la sessió es treballarà en grups de 3 de manera que tots els participants podran practicar el seu pitch (d’un minut i sense powerpoint) i donar-se feedback entre ells.

El treball previ fet amb les 6 startups seleccionades servirà a la resta de participants per entendre com millorar el seu propi pitch.

A través de les 6 seleccionades es treballaran tres aspectes: primer s'ajudarà a polir l’estructura, el què dir i en quin ordre, després s'entrarà en els detalls i per últim es tractarà la manera de transmetre, és a dir, en l'energia i el llenguatge no verbal.

L'objectiu és que tots els assistents aconsegueixin un pitch que sigui entenedor (clar) i engrescador (càlid), així com d’ajudar-lis a treure la pressió del damunt per tal que sedueixin a l’inversor tant o més que el seu projecte.

La sessió serà conduïda per Sergi Mora, coordinador Start-Up Catalonia i autor de "El Pitch Ganador".

Aquesta sessió t'interessa si ets una startup o un emprenedor amb elevat potencial de creixement que busca inversors.

Consulteu més informació

17/01/2019

D·HEALTH Barcelona és un programa de postgrau per desenvolupar emprenedors i futurs líders en innovació sanitària. Busca als responsables de la transformació que resolguin reptes reals, globals i importants en les indústries sanitàries i tecnològiques mèdiques que inicien models, productes i serveis nous i innovadors. Els ensenya a pensar per identificar noves oportunitats i desenvolupar les tecnologies avançades que estableixin el futur de la pràctica mèdica i que tinguin un impacte positiu en la vida de les persones.

Consulteu més informació

11/02/2019 - 14/02/2019

Aquest curs, organitzat per l'Oficina Espanyola de Patents i el Centre de Patents de la UB, consta de set mòduls de diferent durada i als que es pot assistir per separat. Els set mòduls són: Fonaments, Documentació, Transferència, Drafting, Química-Farmàcia, Biotecnologia-Biomedicina i CII&Software.

Està dirigit a qualsevol persona interessada en adquirir una formació general sobre patents que li sigui útil en el seu propi treball, a qui desitgi treballar en patents, o a qui vagi a assistir a qualsevol dels altres mòduls.

Consulteu el programa.