Cursos


18/01/2019

La primera part de la sessió anirà dedicada a simular la conversa amb un client potencial i donar feedback a 6 startups pre-seleccionades amb criteris d’invertibilitat i segons l’interès pedagògic (aquells que siguin seleccionats ho sabran el mateix dia del taller).

El treball previ fet amb les 6 startups seleccionades servirà a la resta de participants per entendre com millorar el seu propi discurs comercial. A través d'aquestes, es revisarà l’estructura de la conversa i es mirarà com es pot conduir de forma natural al tancament. Es posarà èmfasi en com descobrir què vol comprar el teu client abans de presentar la solució.

La sessió serà conduïda per Sergi Mora, coordinador Start-Up Catalonia i autor de "El Pitch Ganador", i tindrà lloc a les instal·lacions del Payment Innovation Hub (Pier01).

Aquesta sessió t'interessa si ets una startup o un emprenedor amb elevat potencial de creixement que ven en reunions amb clients (típicament B2B), però també B2C en els casos en que hi ha reunions o presentacions comercials on es conversa amb el client.

Consulteu més informació

25/01/2019

Es dedicarà la primera part de la sessió a escoltar el pitch (de 5 minuts i amb powerpoint) i donar feedback a 6 startups pre-seleccionades amb criteris d’invertibilitat i segons l’interès pedagògic (aquells que siguin seleccionats ho sabran el mateix dia del taller).

A la segona part de la sessió es treballarà en grups de 3 de manera que tots els participants podran practicar el seu pitch (d’un minut i sense powerpoint) i donar-se feedback entre ells.

El treball previ fet amb les 6 startups seleccionades servirà a la resta de participants per entendre com millorar el seu propi pitch.

A través de les 6 seleccionades es treballaran tres aspectes: primer ajudar a polir l’estructura, el què dir i en quin ordre, després s'entrarà en els detalls i per últim en la manera de transmetre, és a dir, en l'energia i el llenguatge no verbal.

La sessió serà conduïda per Sergi Mora, coordinador Start-Up Catalonia i autor de "El Pitch Ganador", i tindrà lloc a les instal·lacions del Payment Innovation Hub (Pier01).

Aquesta sessió t'interessa si ets una startup o un emprenedor amb elevat potencial de creixement que busqui inversors.

Consulteu més informació

11/02/2019 - 14/02/2019

Aquest curs, organitzat per l'Oficina Espanyola de Patents i el Centre de Patents de la UB, consta de set mòduls de diferent durada i als que es pot assistir per separat. Els set mòduls són: Fonaments, Documentació, Transferència, Drafting, Química-Farmàcia, Biotecnologia-Biomedicina i CII&Software.

Està dirigit a qualsevol persona interessada en adquirir una formació general sobre patents que li sigui útil en el seu propi treball, a qui desitgi treballar en patents, o a qui vagi a assistir a qualsevol dels altres mòduls.

Consulteu el programa.