Sessió "Sales Pitch Coaching". Barcelona


25/06/2018

La primera part de la sessió anirà dedicada a simular la conversa amb un client potencial i donar feedback a 6 startups pre-seleccionades amb criteris d’invertibilitat i segons l’interès pedagògic.

El treball previ fet amb les 6 startups seleccionades servirà a la resta de participants per entendre com millorar el seu propi discurs comercial. A través d’aquestes, es revisarà l’estructura de la conversa i es mirarà com conduir-la de forma natural al tancament. Es posarà èmfasi en com descobrir què vol comprar el teu client abans de presentar la solució.

La sessió serà conduïda per Sergi Mora, coordinador Start-Up Catalonia i autor de "El Pitch Ganador".

Consulteu més informació